Въведи ключова дума

Хората

Людмил Хайдутов

Съ-творец

От дете очите на Людмил са отворени за изумителните детайли на околния живот. Това предопределя и образованието му на еколог, работата му в проекти, свързани с биоразнообразието, хобито му да отглежда тропически растения – само от специализирани разсадници, а не от див сбор.

Естественият и затова повратлив поток на обстоятелствата отвежда Людмил към един нов свят, този на храната и връзките, които тя създава между хората и между тях и природата. В момента той работи като редактор в издателска и медийна компания, която се занимава с тематиката на храната и виното. Освен това е аспирант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, като разработва дисертация, посветена на традиционните растителни храни в планински райони на България.
Людмил освен Естествоизпитател е и член и активист на глобалната организация Slow Food, а през лятото с до веробраятност може да го срещнете да върти кухни по фестивали и лагери.

Хората