Въведи ключова дума

Хората

Натанаил Стефанов

Съ-творец

Натанаил Стефанов обича България и се е посветил да работи за икономическото, социално и духовно благополучие на страната ни. Интересува се активно от (социално) предприемачество, формално и неформално образование, икономикa, бизнес, изкуство, култура и социални дейности.

Работил е по разнообразни проекти за различни организации, сред които международни корпорации, стартиращи и местни компании, НПО и държавни институции. Компанията, която ръководи в момента има за цел да помага на малки български компании и организации да бъдат по-успешни. Освен това преподава в Стопански факултет на СУ „Климент Охридски“ и е съосновател в хардуерна стартираща компания. В малкото си свободно време обича да бъде с любимите хора, да се среща с нови такива, да пътешества, да броди из планините, да чете, дa разсъждава, докато кара колело и да вдига шум със своите барабани. Радва се на малките неща в живота, цени взаимотношенията си с хората, уважава добрите стари ценности и се стреми да запазва детското в себе си. =)

Хората