Въведи ключова дума

Обучения

Един от основните инструменти за предаване на знания за нас, естествоизпитателите, са обученията и различните им видове и форми на проявление. Чрез обученията ние успяваме да създадем подходяща среда, в която обучаваните – деца, младежи и възрастни, могат да достигнат до знанията и уменията, така необходими за личностното и професионалното израстване в съвременното общество.

Обученията, които организираме, използват основно метода на ученето чрез преживяване и неформално предаване на знания, като, поставяйки обучавания в една неформална обстановка, различна от тази в добре познатата класна стая, се създадат условия, близки до разбиранията и усещанията на всеки един участник в процеса. По този начин разбирането и усвояването на предаваната информация става леко и естествено. Ние вярваме, че всеки е носител на знание независимо от възрастта си и можем да учим един от друг; във взаимодействието се разкрива знанието, в групата се проявява колективната мъдрост. Затова средата, която създаваме, е важен елемент в обученията ни.

Обученията могат да бъдат: обучения за личностно развитие и себеизрастване, обучения за обучаващи в сферата на неформалното образование, ученето чрез преживяване и дейностите на открито, обучения за работа с доброволци, за фасилитиране – водене и развиване на процеси, специализирани обучения за придобиване на познания и поведение в планината, обучения за работа с деца и младежи, обучения за организиране и провеждане на сплотяващи и развиващи екипа процеси.

С помощта на широк кръг от специалисти и обучители в сферата на неформалното образование, учене чрез преживяване и дейностите на открито екипът на Естествоизпитатели успява да покрие изискванията и нуждите на всички желаещи да се включат в нашите обучителни програми.

Изчерпано
0

Работилница за доброволчество vol.2

120.00 лв.
3 дни Сашка Витанова Практикуващи

При записване на двама души от организация /неформална група/ приятели таксата е 200,00 лв. за двамата. Плащането може да стане разсрочено.

Изчерпано
0

Работилница за доброволчество vol. 1

90.00 лв.
3 дни Сашка Витанова Практикуващи

Работилницата за доброволчество е естествоизпитателска комбинация от обучение и практическо занимание, в което ще научиш как да задействаш доброволчеството в полза на твоята кауза.