Въведи ключова дума

Мрежуване

Мрежуването е естествен процес, който, когато е осъзнат може да бъде насочван и управляван в подкрепа на нашите каузи. Мрежата е сред основните инструменти в съществуването на една организация и истински двигател на обществени процеси. Естествоизпитатели припознаваме важността на мрежата и процеса на нейното образуване и разширяване – мрежуването.

Мрежуването включва само по себе си създаване на връзки и поддържане на взаимоотношения с хора, организации и институции, които подкрепят значимите за нас идеи в развитието и осъществяването им, като ние на свои ред подкрепяме другите. Мрежата от контакти и партньори на

Естествоизпитатели носи силата да свързва хората, които работят в сферата на неформалното образование и ученето чрез преживяване, доброволчеството, дейностите на открито, любовта към планината и грижата за природата. Мрежата дава възможност за обмен на полезни информация и ресурси, за срещи, подкрепа и споделя възможности за развитие.

Когато сме щедри в общуването и споделянето на информация, в помощта, която предлагаме, щедри в ресурсите, знанията и уменията, можем да създадем двустранна връзка и взаимодействие, които подкрепят израстването ни в личностен и професионален план.

Като човек, притежаващ умения и знания в дадена област, свързвайки се с други мрежуващи, ти ще създадеш взаимно полезни връзки и взаимоотношения помежду си и подпомагайки се един друг ще развиваш потенциала за едно устойчиво личностно и професионално развитие и взаимодействие.