Въведи ключова дума

Проекти и кампании

Кампания за набиране на средства ``Планина, обичам те!``

Кампанията “Планина, обичам те!” е първата кампания на Естествоизпитатели за набиране на средства, чиято кауза е да създаде по-силна и постоянна връзка между младежите и природата. Децата и младежите, които растат основно в градска среда, нямат лесен достъп до природата и постепенно се отдалечават и отчуждават от нея. Тази промяна се отразява неблагоприятно на развитието им – на физическо, умствено и психично ниво, засяга и социалните им умения. Ето защо ние, Естествоизпитателите, си поставихме за цел да възстановим тази толкова важна връзка за всяко дете и всеки млад човек.

За да изпълним целта си, кампанията “Планина, обичам те!” трябва да събере 6000 лв. до края на май месец. С набраните средства ще закупим екипировка – спални чували, палатки, шалтета и др., и ще проведем лагер за деца, които не са пребивавали в планината на палатки досега. С помощта на екипировката ще провеждаме преживелищни събития и лагери и по този начин ще улесним достъпа на децата и младежите в планината.

Детският лагер е неповторимо преживяване сред природата, чрез което децата ще придобият опитност за пребиваване в планината, ще споделят емоциите и ще учат за себе си, за другите, за планината – как да я разбираме, познаваме и обичаме. Методологията, която прилагаме в практиката си, е учене чрез преживяване ( повече за учене чрез преживяване , повече за преживелищни програми ).

Опознавайки планината, младите хора опознават и себе си, изграждат умения и свързаности, събуждат духа си. В срещата с планината те започват да усещат връзката си с природата и нуждата да я развиват, споделят и съхраняват. Когато опознаваме планината, я обикваме и съвсем естествено започваме да я пазим.

Чрез младите хора ще взаимодействаме и с родителите и семейната среда, с учителите и училищната среда. Кампанията цели да стимулира дълготраен ефект в общностното развитие на младите хора.

В кампанията “Планина, обичам те!” ние влагаме нашите умения да показваме връзката с природата и нейното огромно значение за обществото ни; разчитаме на уменията ни да провокираме и водим процеси; споделяме нашата ценност –

свързаността създава устойчивост.

Веригата магазини “Стената” и Любомир Попйорданов са сред първите, които припознаха каузата на “Планина, обичам те!” като своя и станаха официален партньор на кампанията. Партньорството между “Стената” и Естестествоизпитатели ще се разгърне чрез различни инициативи и форми. Средства за кампанията ще се набират чрез  закупуването на определени стоки в магазини “Стената” и чрез дарения. Така купувачите също стават участници в кампанията и в популяризирането на нейната кауза.

Фондонабиращата кампания “Планина, обичам те!” е проект към Програма за подкрепа на граждански организации в набирането на дарения, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация „Америка за България”.