Въведи ключова дума

Естествоизпитатели

Естествоизпитатели

СЪЗДАВАМЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Естествоизпитателите се стремим естествено да изпитваме естеството  на отделния човек и на групата от човеци, на природата, на момента, в който се заражда промяната. Събираме и споделяме знания и умения за работа с хора и с материя – с естеството, такова, каквото го откриваме. Практикуваме и усъвършенстваме умението си да наблюдаваме. А после да превърнем нещата в игра.
Естествоизпитателите създаваме среда за учене – в игра, в разговор, в действие, в покой…Чрез преживяването им откриваме онова, което ни учи. Стремим се да бъдем активна част от хората, които търсят и се развиват. Подкрепяме и приемаме подкрепа – да разбираме себе си, да се развиваме и реализираме, да споделяме. Със съзнанието за силата на естествения обмен и общата ни свързаност.
Естествоизпитатели сме посветени на природата. Чрез нея и за нея ние дишаме, живеем и творим. Чистата природа за нас е цел и средство. Работим за общество, което се стреми към доброта, знания, разбирателство, любов и осъзнатост. Общество от хора, които не спираме да се учим от самите себе си и от всичко, което ни заобикаля.

ВИЗИЯ

Свят, в който всеки човек учи непрестанно, за да открива и развива себе си в обществото и в природата.

МИСИЯ

Развиваме среда и умения за непрестанно учене с любов и осъзнатост, доверявайки се на процесите в нас и в природата. Създаваме “пространства”, в които ние хората откриваме себе си и своята свързаност с обществото и природата.

Хората

“Работилницата за доброволчество е едно съсредоточаване и конкретизиране, в синхрон с природата”

Данита Заричинова

“Работилницата за доброволчество ме вдъхнови да започна да работя повече върху себе си в работата си със хора и ми даде много отговори на въпроси, които отдавна търсех за доброволчеството. Надявам се повече хора да започнат да се включват в такива прекрасни събития.”

Елеонора Йосифова

“Работилницата за доброволчество беше за мен едно цялостно преживяване, в което намерих вдъхновение и желание да продължавам да правя такива неща с такива хора.”

Никол Лазарова

"Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо."

Алберт Айнщайн

"Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата, с която да го осъществиш. Но все пак може да се наложи и да се потрудиш за това."

Ричард Бах

Партньори и приятели