Въведи ключова дума

Естествоизпитатели

Естествоизпитатели

СЪЗДАВАМЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Естествоизпитателите се стремим естествено да изпитваме естеството  на отделния човек и на групата от човеци, на природата, на момента, в който се заражда промяната. Събираме и споделяме знания и умения за работа с хора и с материя – с естеството, такова, каквото го откриваме. Практикуваме и усъвършенстваме умението си да наблюдаваме. А после да превърнем нещата в игра.
Естествоизпитателите създаваме среда за учене – в игра, в разговор, в действие, в покой…Чрез преживяването им откриваме онова, което ни учи. Стремим се да бъдем активна част от хората, които търсят и се развиват. Подкрепяме и приемаме подкрепа – да разбираме себе си, да се развиваме и реализираме, да споделяме. Със съзнанието за силата на естествения обмен и общата ни свързаност.
Естествоизпитатели сме посветени на природата. Чрез нея и за нея ние дишаме, живеем и творим. Чистата природа за нас е цел и средство. Работим за общество, което се стреми към доброта, знания, разбирателство, любов и осъзнатост. Общество от хора, които не спираме да се учим от самите себе си и от всичко, което ни заобикаля.

ВИЗИЯ

Свят, в който всеки човек учи непрестанно, за да открива и развива себе си като част от природата.

МИСИЯ

Да развиваме среда и умения за непрестанно учене и да засилваме връзката си с планината, помежду си, със себе си.

Хората

“Задачата ти не е да търсиш любов, а чисто и просто да откриеш бариерите в себе си, които си изградил срещу нея.”

Руми

“Изток, запад, север, юг - все едно е. Накъдето и да си поел, просто се увери, че всяко пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш надлъж и шир света и ще стигнеш отвъд него.”

Елиф Шафак

"Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо."

Алберт Айнщайн

"Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата, с която да го осъществиш. Но все пак може да се наложи и да се потрудиш за това."

Ричард Бах

Партньори и приятели