Въведи ключова дума

Средата

Средата е фасилитатор, мястото на провеждане, пространството на събитието. Средата е важен елемент от всяко учене. Ние можем да я използваме целенасочено и ефективно, така че да подкрепя процеса на учене.

Според естествоизпитателските ни ценностна система и опитност природната среда – в гората, на поляната, до вълните, по пътеката, под небето – навсякъде сред природата, на открито, е най-доброто средство за отваряне към себе си, околните и процеса, който ни се случва. Когато краката ти са стъпили направо върху земята, носът ти усеща благоуханията, белите ти дробове поемат свежестта на въздуха, очите се наслаждават на красотата, а ръцете могат да докоснат живота наоколо – тогава преживяването е пълноценно и си по-близо до себе си. Всеки път на открито си по-близо до себе си.

Градската среда има своите хубости и предимства също. Динамиката на града, близостта на места и събития, поставените граници от стените и прозорците, фокусираното виждане и мислене, многообразието от образи и характери са част от силните страни на градската среда. И тук сме ефективни.

Стремим се към равновесието.