Въведи ключова дума

Преживелищни програми

Естествоизпитатели организираме и водим преживелищни програми.

Създаваме преживяване, което отразява нуждите на темата, групата,  заданието; преживяването включва елементите на предизвикателство, рефлексия, овластяване в ученето, откриване и/или разширяване на личните си граници, емоционално осъзнаване, в резултат на което се генерира познание, за което има място за непосредствено приложение.

Детският лагер е преживелищна програма, която организираме за деца. Той може да е за конкретна възрастова група, по конкретна тема, ниво на участие, продължителност и място на провеждане. Децата и младежите са истинските творци в тази програма.  

Екипната преживелищна програма, или т.нар тиймбилдинг, я виждаме като креативно преживяване за всеки екип. Тя е споделено приключение, в което всички печелят нов опит и познание и разбира се – споделено забавление.

Участваща конференция е тази, която изненадва своите участници – когато се върнат в залата след почивката столовете ги няма. Така те напускат своята роля на наблюдатели и получават шанса за активно включване.

Сподели ни тема – и ние ще я превърнем в преживяване.