Въведи ключова дума

“Планина, обичам те!”

Кампания ``Планина, обичам те!``

Планина, обичам те!“ е основният ни естествоизпитателски проект, чиято кауза е да създадем силна и постоянна връзка между децата, младежите и планината; да ги запознаем – младите хора да намерят един нов, вдъхновяващ, мъдър и вечен приятел, а планината да намери следващото поколение планинари и пазители.

Защо го правим? Защото децата и младежите, които растат основно в градска среда, нямат лесен достъп до природата и постепенно се отдалечават и отчуждават от нея. Тази промяна се отразява неблагоприятно на развитието им – на физическо, умствено и психично ниво, засяга и социалните им умения. Ето защо ние, Естествеоизпитателите, си поставихме за цел да възстановим тази толкова важна връзка за всяко дете и всеки млад човек.

Ние сме взели тази земя назаем от децата ни. Тя не ни принадлежи”, гласи стара индианска поговорка. Мъдра е, нали? Тази земя, тази природа, тези планини и поля ние ще предадем на децата, на следващото поколение. Но ако следващото поколение не ги обича, не ги познава и не ги цени? Ако човек не е вдишал въздуха на планината, не е виждал простора от върха или не е протягал ръка да пипне близките звезди, дали ще оцени наследството, което ще му оставим? И дали ще иска да го пази ?

Замислени върху тези въпроси, ние – Естествоизпитателите, видяхме един друг ъгъл, друг аспект на темата за любовта към природата. Природата, нашето кредо и смисъл, любов и богатство, опит и мисия, ни вдъхнови, да поискаме да заведем в планината всяко дете и млад човек. Всяко и най-вече онова, което не я познава. Онзи младеж, който не я е обикнал още. Онова момиче, което се плаши от вятъра.

Как го правим? Осъществяването на каузата ни е чрез набиране на дарения – средства, с които организираме и провеждаме безплатни приключенски лагери за деца и младежи, които не познават планината и нямат възможност да се срещнат с нея. Приключенските лагери са базирани на методологията Учене чрез преживяване.

Kратка история. „Планина, обичам те!“ започна като фондонабираща кампания – проект към Български център за нестопанско право през октомври, 2016г. В рамките на проекта създадохме партньорство с Любомир Попйорданов и магазини „Стената“, които станаха основният датител на „Планина, обичам те!“. Предоставиха ни безвъзмездно сумата от 6000 лв, с която закупихме качествена планинска екипировка – палатки, спални чували, шалтета, въжета и др. и реализирахме първия приключенски лагер. Благодарим ! Продължаваме да развиваме партньорството ни, което се изразява в общностна, комуникационна и екипна взаимна подкрепа. Благодарим на Индивидуалните ни дарители – Мадлен Тахова, Ферма Biotiful, Мирослав Николов. Благодарим и на най-новият ни Дарител – Естествоизпитател – Палахулев Травел, с дарението от 2000 лв и потенциала за дългосрочно партньорство. Благодарим с усмивката, отразена в детските очи. Това е доверие, подкрепа, свързаност!

Първия приключенски лагер в “Планина, обичам те!” проведохме в началото на месец юли в района на хижа „Чакър войвода” в Рила планина. Достигането и подборът на младежите се оказа предизвикателство от комуникационна гледна точка, което ни отведе до потенциално партньорство с мрежата от учители на „Заедно в час“ и до реализирано партньорство с фондация „Рич аут“. Фондацията работи с деца и младежи от центрове за настаняване от семеен тип, които деца станаха участници в лагера. За шестима младежи на възраст 12-15 години приключенският лагер беше незабравимо преживяване, в което научиха нови неща за планината – как да я разбират, познават, обичат и пазят, откриха нови неща и за себе си, и за другите.

Бъдещето, национален мащаб и партньорства. Сега сме убедени в потенциала на кампанията ни – проект „Планина, обичам те!“ и виждаме дългосрочното и развитие и реализиране. Целта ни е да привличаме нови Дарители – Естествоизпитатели и със събраните средства да организираме и провеждаме безплатни приключенски лагери за деца и младежи, непознаващи планината и с ограничен достъп до природата. И да създаваме и разширяваме детско-младежка мрежа на приятели на планината.

В следващ етап бихме искали да включим в “Планина, обичам те!” организации от страната, които работят с деца и младежи и имат желание да използват методологията Учене чрез преживяване в тяхната работа. Организациите ще подбират учаснитците в приключенските лагери, ние ще предоставяме средства от събраните дарения и водещи инструктори за провеждането им, както и базисно обучение в преживелищното учене на екипите на организациите.

По-голямата визия – да създадем и управляваме Планински обучителен център, където деца, младежи и възрастни участват в разнообразни преживелищни програми и в ежедневния живот на общността. Планинският ни обучителен център ще бъде голямо пространства за игра и учене на открито и място за подкрепа и реализиране на връзката ни с природата, със самите себе си.

Нови хоризонти и подкрепа. Чрез представянето на проекта– кампания „Планина, обичам те!“ в рамките на разнообразни събития и чрез печатни материали ще имаме възможност да стигнем до много по-широк кръг от хора, компании, бизнеси, които биха се заинтересували и подкрепили каузата ни.Ще се радваме да се свържеш с нас!

Подкрепата би могла да бъде по няколко начина – нашият призив за действие:

– Станете Дарител – Естествоизпитател за осъществяване на 1 или повече приключенски лагера.

Подарете лагер на вашите деца, чрез което подкрепяте осъществяването на лагер за деца и младежи без достъп до планината

– Станете ползвател на Естествоизпитателските екипни преживелищни програми, като част от средствата  покдрепят „Планина, обичам те!“

– Станете посланик на каузата и мисията ни

От върха на планината се виждат много неща. Простори, поля, реки и гори. Там, на върха на планината, виждаш приятеля до себе си – онзи, на когото можеш да разчиташ и в труден, и в лек момент. На върха на планината надзърташ и в себе си. За да се помириш, за да се оцениш, за да помислиш.

В кампанията “Планина, обичам те!” ние влагаме нашите умения да показваме връзката с природата и нейното огромно значение за обществото ни; разчитаме на уменията ни да провокираме и водим процеси; споделяме нашата ценност – свързаността създава устойчивост. Включи се