Въведи ключова дума

Кауза и цел

КАУЗА И ЦЕЛ на кампания „Планина, обичам те!“ 

КАУЗАТА на кампанията е да подкрепяме връзката и любовта на младите хора към природата; да запознаем децата и младежите с планината – младите хора да намерят нов, вдъхновяващ и мъдър приятел, планината да намира своите планинари и природата – своите пазители и любители.

ЦЕЛТА на проекта е да осигурим достъп до природата и планината на млади хора на възраст от 9 до 14 години, които не са я срещали досега поради различни причини най-вече поради липса на финансова възможност, липса на планинарска практика в семейството, липса на увереност и умения (при деца и родители) за пребиваване в планината, липса на подходяща екипировка и време. 

През 2022 г. насочваме фокуса към активността и любознателността на младите хора. Искаме да провокираме изявата на любов и свързаност към природата чрез активност и проява на отговорност. 

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Децата и младежите от градската среда (и не само) нямат лесен достъп до природата, отчуждени са от нея и това се отразява драстично на развитието им, както и на обществото ни. Ние вярваме в ползите от пълноценната връзка с природата:

  • по-добро здраве – физическо, психическо и емоционално
  • развитие на себепознанието (осъзнаване на собствените нужди, нагласи, очаквания и потенциал)
  • уважение и грижа към себе си и природата
  • подобряване на взаимодействието с останалите – в семейството, в малките общности и обществото.

Защото Природата и ние хората, като част от нея имаме голяма нужда не само да открием тази любов и свързаност, а да започнем да я изразяваме и да я споделяме.