Въведи ключова дума

Водене и развиване на процеси (фасилитиране)

FACILITATE [fa’siliteit] – улеснявам, облекчавам, благоприятствувам/спомагам за, съдействувам на, подпомагам.

Процес на улесняване, съдействие, подпомагане на нещо да се развие, да се осъществи някаква промяна.

Фасилитиране – развиване и водене на процеси. Това е една от нашите естествоизпитателски страсти, както доброволчеството и обученията. Работим с групата, работим с процеса и със средата, работим с динамиката на емоциите и интелекта. Дали ще бъдем на предна линия в извеждането на процеса към споделената цел или ще бъдем зад сцената, като сме участвали в създаването на средата, за нас всякак е очарователно да споделяме и развиваме майсторството и творчеството в процесите. Дали ще работим с двама или със 130 участници, дали ще бъде за 2 часа или в рамките на година и половина, посвещаваме се изцяло; всяко действие ни отваря врата към себе си.

Фасилитирането е процес, който:

  • подпомага групата в предвижването й напред чрез насърчаване на сътрудничеството;
  • изследва това, което стои зад дадена позиция, гледна точка или отношенията между хората;
  • насърчава свободното, отворено споделяне и участие;
  • разглежда емоциите, които възникват;
  • насърчава поемане на отговорности и изразяване на мнение;
  • създава и изгражда доверие в групата, среда и условия, в които всеки се чувства включен и приет.

 

Фасилитаторът е човек, който:

  • води процеса, дава насоки и подпомага участниците в процеса на учене;
  • е неутрален към съдържанието, без емоционална обвързаност към групата или резултата;
  • слуша активно, задава въпроси, перифразира, за да изяснява;
  • синтезира идеите, пази фокуса, дава и получава обратна връзка, тества предположения, записва точно и обобщава.