Въведи ключова дума

Мрежата

Естествоизпитателската мрежа е интересно и важно същество. Тя отразява нашите свързаности – с хората, организациите, природата, средата, с нас самите.

Мрежата е носител на нашето съдържание – предава импулсите, вибрациите. Межата е средство за комуникация, подкрепа, място за споделяне на на вдъхновение и идеи, простанство за среща и обмен на информация.