Въведи ключова дума

Инструменти

В работата си използваме

 • неформалното образование;
 • учене през целия живот;
 • учене чрез преживяване;
 • играта;
 • дейности на открито, въжени елементи, групова динамика;
 • заобикалящата ни среда;
 • развиване и водене на процеси;
 • рефлексията;
 • обратната връзка;
 • елементи от форум театър;
 • планинско водачество;
 • мислене в системи;
 • личностно развитие;
 • елементи от психодрама;
 • мрежуване ;
 • събитиен мениджмънт;
 • медитация;
 • темите на устойчивото развитие;
 • ползването на естествените материали, себе си и всеки участник.