Въведи ключова дума

История

Планина, обичам те!“ започна като фондонабираща кампания – проект към Български център за нестопанско право през октомври, 2016г. В рамките на проекта създадохме партньорство с Любомир Попйорданов и магазини „Стената“, които станаха основният дарител на в рамките на проекта и все още най-големият за кампанията. Предоставиха ни безвъзмездно сумата от 6000 лв. Благодарим ! Продължаваме да развиваме партньорството ни, което се изразява в общностна, комуникационна и екипна взаимна подкрепа.

С дарената сума в рамките на проекта закупихме качествена планинска екипировка – палатки, спални чували, шалтета, въжета и др. и проведохме първият приключенски лагер в “Планина, обичам те!” в началото на месец юли, 2017 година в района на хижа „Чакър войвода” в Рила планина. Достигането и подборът на младежите се оказа предизвикателство от комуникационна гледна точка, което ни отведе до потенциално партньорство с мрежата от учители на „Заедно в час“ и до реализирано партньорство с фондация „Рич аут“. Фондацията работи с деца и младежи от центрове за настаняване от семеен тип, които деца станаха участници в лагера. За шестима младежи на възраст 12-15 години приключенският лагер беше незабравимо преживяване, в което научиха нови неща за планината – как да я разбират, познават, обичат и пазят, откриха нови неща и за себе си, и за другите.

Проектът на кампанията към БЦНП приключи юни месец 2017 и беше успешно отчетен. Кампанията „Планина, обичам те!“ продължава с намерението да се развива в следващите 2 години.

Благодарим на Палахутев Травел, които последваха примера на Магазини Стената с дарение от 2000 лв. и на Maxeon с дарение от 1000 лв. Благодарим на индивидуалните ни дарители – Мадлен Тахова, Ферма Biotiful, Мирослав Николов. Благодарим с усмивката, отразена в детските очи. Това е доверие, подкрепа, свързаност!

С тези средства през лятото на 2018 предстои реализирането на 2 лагера с по 10 участника.

Включи се