Въведи ключова дума

Визия

Сега, в началото на 2022, почти 6 години от началото на Планина, обичам те!, виждаме развитието на проекта, виждаме резултатите и плодовете от него, виждаме и нестихващата нужда от капманията.

Стремежът ни е да привличаме средства, с които да подкрепяме все повече деца да развият своето природолюбие и връзката си с природата и със себе си; да организираме и провеждаме приключенски лагери за и сред природата; да провокираме младите хора да изграждат и проявяват отговотно отношение към природата, себе си и заобикалащата ги среда независимо къде живеят; да осъзнаваме и живеем свързаността ни. Заедно с това искаме да изграждаме и разширяваме общността ни от малки и големи приятели на планината. Искаме да заведем на планина всяко дете и младеж; всеки млад човек да се докосне до природата, за да я познава и тя да има място в сърцето му. 

Бихме искали “Планина, обичам те!” да намери приятели и сред организации от страната, които работят с деца и младежи и имат желание да използват метода „Учене чрез преживяване“ в работата си. Представяме си организациите-партньори да подбират участниците в приключенските лагери, ние да предоставяме средства от събраните дарения и водещи инструктори за провеждането им, както и базисно обучение в преживелищното учене на екипите на организациите. При мотивация и ресурс от страна на организациите може да включваме и фондонабиране като тема на обучение със съответните експерти. 

Мечтата ни, която върви по своя път, е Училище – планински образователен център, където деца, младежи и възрастни участват в разнообразни преживелищни програми и в ежедневния живот на общността целогодишно и където ние живеем. Планинският ни обучителен център ще бъде голямо пространство за игра и учене на открито и място за подкрепа и реализиране на връзката ни с природата и със самите себе си.