Въведи ключова дума

Визия

Бъдещето, национален мащаб и партньорства. Сега, година и половина след началото на кампанията, сме убедени в потенциала и и виждаме дългосрочното ѝ развитие и реализиране. Целта ни е да привличаме нови Дарители – Естествоизпитатели и със събраните средства да организираме и провеждаме безплатни приключенски лагери за деца и младежи, непознаващи планината и с ограничен достъп до природата. Заедно с това да създаваме и разширяваме детско-младежка мрежа от приятели на планината. Искаме да заведем на планина всяко дете и младеж. 

В следващо ниво на развитие бихме искали да включим в “Планина, обичам те!” организации от страната, които работят с деца и младежи и имат желание да използват метода „Учене чрез преживяване“ в работата си. Организациите ще подбират участниците в приключенските лагери, а ние ще предоставяме средства от събраните дарения и водещи инструктори за провеждането им, както и базисно обучение в преживелищното учене на екипите на организациите. При мотивация и ресурс от страна на организациите ще включваме и фондонабиране като тема на обучние със съответните експерти. 

По-голямата визия – да създадем и управляваме Планински обучителен център, където деца, младежи и възрастни участват в разнообразни преживелищни програми и в ежедневния живот на общността. Планинският ни обучителен център ще бъде голямо пространство за игра и учене на открито и място за подкрепа и реализиране на връзката ни с природата и със самите себе си.