Въведи ключова дума

Лагери

Приключеснките лагери

По време на приключенските лагери в планината децата и младежите заедно с техните инструктори живеят сред природата. Запознават се с планинарстовото – пребиваване и движение в планината, бивакуване, ориентиране, запознават се с биоразнообразието наоколо, както и с работата в екип, поемане и разпределяне на отговорност, взимането на решения. Младите хорат срещат себе си и другите по-отлизо в преживяване на взаимодействието помежду ни. Имат възможност да наблюдават, изследват и споделят. През преживяването и осъзнаването му децата и младежите усвояват нови умения и знания, които могат да си вземат в раницата на живота си след лагера. 

В реализирането на лагерите следваме принципите на ученето чрез преживяване и насърчаваме творческата изява. Играта е основен инструмент в процеса на учене и в забавлението. Всичко това е насочено към осъзнаване на значимостта на връзката с природата и развитие на връзката със себе си

През 2022г. провокираме изявата на любов и свързаност към природата чрез активност и проява на отговорност. Природата и ние хората, като част от нея имаме голяма нужда не само да открием тази любов и свързаност, а да започнем да я изразяваме и да я споделяме.

Заедно с колегите ни и приятели от Лагер Беглика-приключенски лагери на сдружение „Байкария“, с които работим заедно вече повече от 10 години, организираме конкурс „Състезание по съзнание“.

Тук може да откриета информация за приключенските лагери на “Лагер Беглика” за 2022 година