Въведи ключова дума

Лагери

Какво представляват естествоизпитателските планински лагери? ( за лгаери 2018 виж по-долу ) 

По време на планинските лагери децата и младежите се запознават  с планинарството – пребиваване и движение в планината, бивакуване, ориентиране, с биоразнообразието, както и с работата в екип, поемане и разпределяне на отговорност, взимане на решения. Следваме принципите на ученето чрез преживяване и насърчаваме творческата изява. Играта е основен инструмент в процеса на учене и в забавлението. Всичко това е насочено към осъзнаване на значимостта на връзката с природата и развитие на връзката със себе си.

Всеки ЛАГЕР в кампанията “Планина, обичам те!” се определя от своите участници и най-вече от възрастта им и физическо състояние. Паралелно на това определящ ефактор е и бюджета, с който разполагаме. Средно продължителността на един лагер е 5 дни и има следните базисни елементи:

Възможна ПРОГРАМА:

1 ден – събиране на групата, придвижване до планината (с автобус, съпътстващ транспорт и пеш), запознаване с мястото и правилата на бивакуване, организиране и изграждане на палатков лагер, създаване на групов договор и опознаване

2 ден – опознаване и сплотяване на групата, първи стъпки в ориентирането, въжени елементи / възможен кратък преход; вечерен огън и споделяне за деня ( рефлексия ) – как се чувствам и какво съм научил/а 

3 ден – преход / ориентиране, екипировка и поведение в планината; вечерен огън и споделяне за деня – надграждане на усвоеното; 

4 ден – преход, биоразнообразие, решаване на казуси; обобщаване на преживяното; вечерен огън и споделяне – за цялостното преживяване – с какво мога да стана по-добър за себе си, за околните, за обюността и обюеството 

5 ден – събиране на лагера, преход, завуршващо кръгче; отпътуване

Лагери 2018

  1. Лагер за по-малките – 9- 11 години, минимум 6 участника, максимум 10; място – района на хижа Чакър войвода; дати – 24 – 28.06.2018г.
  2. Лагер за по-големите – 12-14 години, минимум 6 участика, максимум 10; място – района на хижа Чакър войвода; дати – 1- 5.07.2018г.