Въведи ключова дума

post

Естеството на ученето

Естеството на ученето

„Естеството на ученето“ е проект за младежки обмен към програма „Еразъм +“ , дейност К1 , Младеж. Проектът ще събере 20 младежи и техните лидери от 5 държави – България, Португалия, Италия, Холандия и Румъния. Дейностите ще бъдат в периода 19-28 юни в три локации – гр. София, Гроски център Чатъма и гр Пловдив.

Целта на проекта е да стимулира личностното и професионално развитие на младите хора, предоставяйки им пространство и преживяване сред природата, чрез което те да придобият опитност за природата и важността на връзката им с нея, да изследват процесите на учене в природна среда и взаимодействието и свързаността си – с природата, с другите и със себе си, както и да изразяват и предават послания. “Естеството на учене” поставя фокус върху проблема за нуждата на младежите от природа. Проектът предлага възможност те да открият свой път към нея, да развият умение да я намират и да засилват и заздравяват връзката си с нея и в градската среда. Основната методология, на която се базира проекта, е “Учене чрез преживяване”.

Вярваме, че това са фундаменти, развиването на които подкрепя младите хора в ориентацията им в живота, осъзнаването им като част от обществото и ролята им на катализатор на промяна и заемането на отговорна гражданска позиция. Проектът ще бъде добра среда за себепознание, лично и групово предизвикателство, както и опознаване на културното многообразие, което ще помогне за осъзнаване и приемане на различията и поддържане на единна общност.

Няколко подцели очертават стъпките по пътя:

– Фокус върху уменията за наблюдение, самонаблюдение, рефлексия и взаимодействието – с природата, с другите, със себе си;

– Предоставяне на пространство и средства за изследване процесите на учене и идентифициране на стилове и начини на учене;

– Запознаване с разнообразни дейности на открито – кану, планинско колело, въжена градина, преход, лагеруване;

– Усвояване на уменията и повишаване осъзнатостта на младите хора за пребиваване в планината – боравене с екипировка, ориентиране, физиология, хранене и други;

– Насоченост към изразяване на преживяване и знания посредством различни средства с фокус върху проява на артистичното в младите хора

Опитът ни показва, че децата и младежите имат нужда от време на открито сред природата в преживяване, рефлексия и учене, игри и спортуване. Каузата на сдружението ни е да възстановяваме и засилваме връзката на младите хора с природата. Ние от “Естествоизпитатели” смятаме, че тази връзка е жизненоважна за израстването и реализирането на всеки млад човек – осъзнаване на взаимосвързаността и взаимозависимостта, за развиване на увереност и доверие в себе си, усещане за себестойност и вътрешен мир, умения за учене. Посредством връзката си с природата младите хора разбират своето място като част от заобикалящия ги свят. Осъществяването на този проект за нас е важно, защото ни предоставя възможност да споделяме и комуникираме ценностите, които възпитаваме у младите хора на няколко нива – локално, национално и европейско и да достигнем до по-широки и разнообразни кръгове от хора.

Благодарим ! <3