Въведи ключова дума

post

Младежи за околна среда

В началото на октомври започнахме проект  по програма  “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи  за околна среда“), към министерство на околната среда и водите и работим директно с РИОСВ Пазарджик. Проектът е подкрепа за конкурса ни “По стъпките на природата”, част от кампанията ни “Планина, обичам те!”. Повече информация за конкурса и за кампанията

Целта на проекта е да повишим съзнателността на младите хора към околната среда, разбирането им за природните ресурси, за човешкото въздействие и нашите всекидневни избори и да работим за разгръщане на осъзнатостта им за значимостта на връзката им с природата и нейното опознаване. 

Дейности по проекта: 

– Посещение на училища, читалища, клубове по интереси и други места, заинтересовани по темата, на които посещения ще информираме – ще представяме инициативата „По стъпките на природата“ и темата за климатичните промени, боклука, защитените територии. За нас е важно да отидем при младите хора, да се срещнем с тях и да им споделим нашата перспектива към природата и опазването на околната среда. 

– Организирани излети в природна среда (посещение на защитени територии, организирано почистване). Програмата на излетите ще е базирана на метода Учене чрез преживяване на открито – чрез игри и разнообразни похвати младите хора ще си взаимодействат помежду си, ще преживяват природата и ще изследват темите на проекта. 

– Комуникация в социалните мрежи и печатни материали. 

Защо фокусираме “По стъпките на природата” в района на общините Велинград, Ракитово, Батак, Сърница? 

Естествоизпитатели сме част от екипа на сдружение Байкария, което работи в района от години, от 2010 г. насам реализира детски и младежки лагери на открито на язовир “Голям Беглик”, в Баташка планина и на други места из България. Желанието ни за дългосрочна работа с деца в района е отдавна. Търсим и намираме възможности да го реализираме. Чрез кампанията “Планина, обичам те!” използваме възможността за среща и дългосрочно общуване с младите хора в района и най-вече да ги подкрепим да обърнат внимание на природата около себе си. 

Намерението ни е да подкрепяме младите хора да са информирани и съзнателни в отношението и поведението си към околната среда и природните ресурсите. 

Вярваме, че всички млади хора, с които ще се срещнем, ще получат ценно знание и разбиране за темите, свързани с опазването на околната среда и тяхното пряко влияние върху ежедневието на всички нас.