Въведи ключова дума

post

Задава се проектът „Климатичен мармалад“

В периода от 15 до 23 септември на територията на Горски център „Чатъма“ в Западни Родопи и в град Велинград ще се проведе младежкия обмен „Климатичен мармалад – участие на младежи в устойчиви практики за справяне с климатичните промени”. Проектът е резултат от съвместната работа на сдруженията „Естествоизпитатели“ и „Байкария“ и се реализира с подкрепата на програма Еразъм +. В него ще вземат участие 24 младежи и техните лидери от 4 държави – България, Португалия, Италия и Босна и Херцеговина.

Основната цел на проекта е да повиши ангажираността на участниците към екологичните проблеми, измененията в климата, глобалното затопляне и последствията от тях – замърсяване на почвите, въздуха и водите, загубата на биоразнообразие, природните катаклизми. Чрез реализацията на проекта вниманието на младежите ще бъде насочено към темите за заплахите за околната среда и предизвикателствата, пред които ни изправят климатичните промени и техните последствия. Проектът подкрепя младите хора да разпознават и разбират спешната нужда от незабавни действия в полза на природата, а оттам и на хората. По време на обмена младежите ще усвоят умения за прилагане на устойчиви практики в живота си: как да произвеждат сами хранителни продукти, как да намалят генерирането на боклук, как да се придвижват екосъобразно и други. Те ще бъдат насочени да осъзнаят силата на своите ежедневни избори и личната си отговорност към природата.

В Деня на независимостта – 22 септември, участниците ще реализират публичната акция „Климатичен мармалад за всички“ в гр. Велинград. Основната идея на тази открита среща е да провокира и ангажира местната общност с проблема на климатичните промени и темата да достигне до възможно най-много хора от всички възрасти. Акцията ще се състои между 9 и 12 часа на площад “Николай Гяуров” в центъра на града. Организаторите на проекта канят жителите и гостите на Велинград да вземат участие в акцията и да изразят отношението си по наболели проблеми като замърсяването, загубата на биоразнообразие и природните катаклизми в следствие на климатичните промени, както и да споделят своите виждания каква е ролята на всеки един от нас в тези процеси. Финалното събитие ще може да бъде проследено и онлайн с живи срещи и дискусии.

За актуална информация, следете фейсбук страницата на сдружение Естествоизпитатели, https://www.facebook.com/estestvoizpitateli.naturalexplorers, https://estestvoizpitateli.org/ 

Байкария https://www.facebook.com/bikearea.org, https://bikearea.org/ 

Чатъма https://www.facebook.com/chatamalive 

лагер Беглика https://www.facebook.com/LagerBeglika